wtorek, 3 maja 2011

Nowy Zagrożony gatunej.


"KOŃ PRZEWALSKIEGO"
- jedyny dziko żyjący gatunek koni.
Gatunek ten został nazwany na cześć rosyjskiego odkrywcy, podróżnika i geografa Nikołaja Przewalskiego, który w 1879 r. zebrał materiały badawcze, na podstawie których Poliakow opisał to zwierzę w 1881 roku. Wiele koni Przewalskiego zostało schwytanych na początku XX wieku i umieszczonych w ogrodach zoologicznych. Z tych 12–15 rozmnażało się w niewoli i od nich pochodzi obecna populacja tego gatunku.

Zaadoptujesz? ; ]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz